top of page
logo 7 pounds usa_ GREEN.png

Chào mừng quý vị đến với 7 Pounds USA

fda-registered-mark_4-504x504.jpg
Fresh-green-bokeh-457966copy.jpg

World Cup 2022 Bốc Thăm / Raffle

World Cup 2022 Bracket.jpg

Final Giải Nhất - 20 Hộp Sâm 7Pounds
Final Giải Nhì - 10 Hộp Sâm 7Pounds
Final Giải Ba - 5 Hộp Sâm 7Pounds

1 Giải 1 Hộp Sâm 7Pounds cho:
Round of 16 / Quater-Finals  Semi-Finals
Mỗi người mỗi người tham gia 1 được vé / 1 free entry person
Nhận thêm vé khi mua hàng, mỗi lần mua $100 được 1 

Get more raffle ticket with purchase, 1 ticket per $100 spent

- Chọn giải thưởng
- Chọn đội chiến thắng của bạn
- Chọn điểm số chính xác

Nếu bạn chọn đúng đội và đúng điểm, bạn sẽ được tham gia bốc thăm để giành giải thưởng đã chọn

- Pick your prize to win
- Pick your winning team
- Pick the correct scores

If you've picked the right team and the right scores, you will be entered in the drawing to win your selected prize

7 Pounds Ginseng Berry.jpg
7 Pounds Wild Ginseng.jpg

We are here to help with any question or concern.

bottom of page