top of page
logo 7 pounds usa_ GREEN.png

Chào mừng quý vị đến với 7 Pounds USA

fda-registered-mark_4-504x504.jpg
Fresh-green-bokeh-457966copy.jpg

Ưu đãi đặc biệt dành cho người hâm mộ Thúy Nga

7 Pounds Ginseng Berry.jpg
7 Pounds Ginseng Berry 3 boxes.png

Viên Sâm Đen Berry
Premium Ginseng Berry

Premium Ginseng 3.JPG

Sâm Núi Thiên Nhiên
Premium Wild Ginseng

5+5 For 360.jpg

COMBO
Buy 9 Get 1 Free

 5 Sâm Núi +
 5 Sâm Đen Berry

7 Pounds Wild Ginseng.jpg

We are here to help with any question or concern.

bottom of page