top of page
logo 7 pounds usa_ GREEN.png

Chào mừng quý vị đến với 7 Pounds USA

fda-registered-mark_4-504x504.jpg
Contact Us

Thanks for submitting!

Địa Chỉ - USA

7 Pounds Corporation

12871 Western Avenue, Unit C

Garden Grove, CA 92841

Liên Lạc - USA

Mua Hàng

Sales : (949) 383-7089

Sales : (714) 880-5770

Liên Lạc - Vietnam

Số Chính: 0838883030

bottom of page