top of page
logo 7 pounds usa_ GREEN.png

Chào mừng quý vị đến với 7 Pounds USA

fda-registered-mark_4-504x504.jpg
Shimmering-golden-bokeh-743396.jpg

Cao Dán Sâm

COMBO 5 Gói Cao Dán Sâm Nóng hoặc Lạnh chỉ có $55

SAVE được $20

Can Dan Sam 5 Nong.jpg

Combo 5 Gói Cao Dán Sâm Nóng

$55
20210112_165019.jpg

Cao Dán Sâm Nóng

$15
Cao Dan Sam 5 Lanh.jpg

Combo 5 Gói Cao Dán Sâm Lạnh

$55
20210112_165147.jpg

Cao Dán Sâm Lạnh

$15
Can Dan Sam 2N3L.jpg

Combo 5 Gói Cao Dán Sâm (2 Nóng + 3 Lạnh)

$55
Can Dan Sam 2L3N.jpg

Combo 5 Gói Cao Dán Sâm (2 Lạnh + 3 Nóng)

$55

We are here to help with any question or concern.

bottom of page